Η Πολιτική μας

Ασφάλεια & Ποιότητα

Η εταιρεία “Βορβίλας Π. Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε.” διαθέτει την πιο σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή των προϊόντων.  Όλα τα στελέχη της εταιρείας μας παρακολουθούν συνεχώς όλα τα νέα και τις ανάγκες της αγοράς για να εξελίσσονται και να βελτιώνουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Η συνεχής αυτή ενημέρωση μας δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουμε τους νέους νόμους και κανόνες και να συμμορφωνόμαστε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τα παρεχόμενα τελικά προϊόντα.

Βλέπουμε κάθε έργο ξεχωριστά και αναλαμβάνουμε ολόκληρη την υλοποίηση του. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, με την άμεση ανταπόκριση τους στις ανάγκες σας, αποτυπώνουν, αναλύουν και μελετούν το έργο, εντοπίζουν όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται και βρίσκουν τη βέλτιστη λύση, διατηρώντας πάντα τις ανταγωνιστικές τιμές μας. Στη συνέχεια το κατασκευαστικό τμήμα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την δημιουργία – κατασκευή του έργου και να το εγκαταστήσει, όπως έχει αποτυπωθεί στη μελέτη. Οι αρμοδιότητες της εταιρείας δεν σταματούν εδώ. Αναλαμβάνουμε τη συνεχή και σωστή συντήρηση του έργου για να μην παρουσιαστεί το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα ασφαλείας.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας ακολουθεί σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας της Επιχείρησης και σύστημα διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας.

OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008

Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

ISO 9001:2008

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης.

ISO 14001:2004

Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας.