Σύνθετο μεταλλικό “Ιφιγένεια”

In Stock

Το σύνθετο αποτελείται από :

  • Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,
  • Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή,
  • Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα.
  • Δύο (2) ανοξείδωτες τσουλήθρες,
  • Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου,
  • Μία (1) σκάλα ανάβασης,
  • Μία (1) προσαρμοζόμενη κούνια παίδων,
  • Μία (1) προσαρμοζόμενη κεκλιμένη αναρρίχηση