Τρενάκι νηπίων

In Stock

 

Το όργανο αποτελείται από :

  •  Ένα (1) ορθογώνιο πατάρι με σκεπή
  •  Ένα (1) ορθογώνιο πατάρι χωρίς σκεπή
  •  Μία (1) ράμπα ανόδου
  •  Ένα (1) τούνελ
  •  Ένα (1) κάθισμα