Νέα πρότυπα ΕΝ1176 :2017 για τον εξοπλισμό και την ασφάλεια των παιχνιδότοπων.

Η εταιρεία μας ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης σύμφωνα με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 πραγματοποίησε, στις 2/10/2018 σεμινάριο εκπαίδευσης στα νέα πρότυπα από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης . Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176 :2017 και ΕΛΟΤ 1177:2018 , για την πιστοποίηση νέων οργάνων παιδικής χαράς .Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό την ασφάλεια των προϊόντων και των παραγωγικών πόρων.

Σχετικά άρθρα