ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟY

Η εταιρεία ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη σύμβαση με το Δήμο Επιδαύρου για την υλοποίηση της ενταγμένης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ». Η σύμβαση αφορούσε στην αναβάθμιση 8 παιδικών χαρών του δήμου με σκοπό να εναρμονιστούν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας της χρήσης τους.
Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών έγινε λαμβάνοντας υπ’όψιν αφενός τη νομοθεσία που διέπει την δημιουργία και λειτουργία των παιδικών χαρών και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τοποθεσίας εγκατάστασης. Τα παιχνίδια όπως και τα δάπεδα που επιλέχθηκαν διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της σύμβασης πρώτα έλαβαν χώρα εργασίες αποξήλωσης παλαιού και ακατάλληλου εξοπλισμού και προετοιμασία του εδάφους. Ακολούθησε η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, παιχνιδιών, φωτισμού και δαπέδων απορρόφησης κρούσεων από τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας.

Με το πέρας των εργασιών οι παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Δήμο Επιδαύρου πληρόντας τις απαιτήσεις για να λάβουν το σήμα καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διαδικασία πιστοποίησης έχει δρομολογηθεί έτσι ώστε με την λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας και την επαναλειτουργία των παιδικών χαρών τα παιδιά να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους σε χώρους πιστοποιημένους και ασφαλείς.

Η εταιρεία ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες εταιρείες των κατασκευαστών οργάνων παιδικής χαράς και αστικού & αθλητικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της το 2008 στην Καλαμάτα έχει φέρει εις πέρας πλήθος έργων, προσφέροντας σε παιδιά και δημότες από όλη την ελληνική επικράτεια ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους παιχνιδιού, άθλησης και αναψυχής. Οι εγκαταστάσεις παιδικών χαρών που έχει υλοποιήσει και παραδώσει η εταιρεία έτοιμες προς χρήση πλησιάζουν τα 500.000m2.

Σημείο αναφοράς της εταιρείας αποτελεί η ικανοποίηση των πελατών της
Η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα σταθερό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο που επεκτείνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.

Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή επιτόπιων αυτοψιών και ελέγχων σε νέους και υφιστάμενους χώρους, την εκπόνηση πλήρων και ολοκληρωμένων προτάσεων και μελετών και το άριστο “after sales service”.

Κοιτάζοντας πάντα προς το μέλλον η εταιρεία ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ επεκτείνει το εύρος των προϊόντων της, υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες όπως ο έξυπνος-διαδραστικός αστικός εξοπλισμός (στάσεις, παγκάκια, ποδηλατοστάτες) αλλά και βελτιώνει τα ήδη πετυχημένα προϊόντα με την ενσωμάτωση σε αυτά σύγχρονων υλικών που περιορίζουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση τους.

Πηγή: www.myota.gr

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα